Fotografierea luminiscentilor umane au un viitor mare…

0

Fotografierea luminiscentilor umane

De ce fotografierea luminiscentilor are un rol atat de important? Astazi vorbim despre viitor…

Acoperind  diverse domenii ale cunoaşterii, Învăţătura Etica de Viaţă permite o nouă abordare a omului şi înţelegerea misiunii sale, deschide oamenilor o lume subţire, secretele energiei şi ale Universului, apropie Umanitatea de Lumea Eternă.

Indiferent de faptul că din cele mai vechi timpuri medicina a abordat omul ca o fiinţă energetică, ştiinţa de astăzi cu greu combină aceste concepte, deşi, uneori, viaţa însăşi confirmă necesitatea de a se orienta spre abordări noi de înţelegere a lumii.

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

În prezent, medicina trebuie să privească omul ca un sistem unic, deschis, autoreglant, bioenergetic informaţional, strâns legat de lumea înconjurătoare. Este necesar de a pune în discuţie integritatea fizică şi energetică a stării unei persoane ca o baza pentru viitoarele progrese ştiinţifice în medicină teoretică şi practică. Şi în acest sens o mare importanţă o capătă cercetările în domeniul obiectivizării datelor acumulate.

E. Roerich a subliniat că «în aura sa omul aduce celor din jur sănătate, fericire şi lumină, sau boli, durere, suferinţă şi întuneric», de aceea «problema radiaţiei umane este extraordinar de importantă» şi «ar fi foarte util un aparat fizic simplu pentru determinarea luminiscentei. Nici filozofia neclară, nici vise, dar câteva dispozitive fizice vor aduce un ajutor real… «(Obşte, 131).

Posibilitatea de a studia luminescenţa biologică a obiectelor de mult timp atrage atenţia multor oameni de ştiinţă şi a cercetătorilor. Pentru prima dată, această luminiscenţă a fost observată de Profesor Lichtenberg, încă în 1777.  După aproape un secol, aceasta a fost înregistrat pe plăci fotografice, şi a fost numit «figure lui Lichtenberg».

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

Dar nimeni nu are nici o îndoială că Semion Kirlian şi Valentina Kirlian au fost primii care au fotografiat luminiscenta la oameni. Nu în zădar lumea academică în multe ţări numeşte acest fenomen «efectul Kirlian». Zece ani şi tot restul vieţii ei au lucrat la crearea unui aparat care va face posibil ca oamenii să găseascăă cheia de la secretele energetice ale naturii umane, o nouă înţelegere a problemelor de sănătate şi boală, viaţă şi moarte. Semion Kirlian a scris: «Momentul principal în efectul Kirlian este posibilitatea de a ajuta oamenii. Având în vedere posibilitatea de a evalua în baza radiaţiilor starea fizică şi psiho-emoţională a persoanei, şi s-o folosească pentru noi abordări în medicină «.

Deşi metoda de vizualizare prin descărcare în gaze (GDV) a fost propusă de soţii Kirlian la sfârşitul anilor 40, iar premisele  diagnosticului medical cu ajutorul acestei metode sunt formulate şi descrise în anii 60, această tehnică încă nu este utilizată pe larg.

În prezent, la nivel internaţional, cercetarea şi dezvoltarea efectului Kirlian se realizează de profesor Constantin G. Korotkov (Sankt-Petersburg). El a creat un complex unic computerizat «GDV-Camera» cu software-ul şi a perfecţionat metoda de cercetare care se aplică cu succes, atât în Rusia, cât şi în străinătate.

 În concluzie, culoarea luminiscentei poate fi afectată atât de starea fizică a omului, cât şi de gândurile, dorinţele şi emoţiile sale.

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

 «Fiecare gând al omului, starea lui de spirit şi sentiment se reflectă imediat în luminiscenta sa. Aceasta luminiscenta este exprimata înculoare sau focuri, clar vizibile pentru vederea subţire … aura omului străluceşte şi joacă cu tot felul de culori şi nuanţe de culori. Gândurile şi sentimentele frumoase şi curate provoacă anumite culori, dorinţe şi sentimente tulbure, neclare şi murdare provoacă culori întunecate, pline de fum, şi capătă o formă urâtă …. » (Gr. A.Y., VI, 423).

 Ca rezultat, cercetările au arătat că luminiscenta emisia într-o stare de lipsă de armonie, de disconfort, teama, agresivitate, iritare au o gamă roşie de culori (parţial sau integral). Oameni armonioşi, echilibraţi, sinceri au culoare albastră, albastră deschisă, violetă.

De asemenea a fost descoperit că luminiscenta capătă culoarea roşie chiar dacă persoana încalcă doar mental legile Universului şi armonia cu lumea din jur. Astfel, a fost dovedit că aceste încălcări reduc potenţialul de energie, micşorează reţeaua de protecţie şi, prin urmare, pot deveni cauza numeroaselor boli.

S-a constatat că intensitatea luminiscentei şi culoarea frunzelor unei plante variază în funcţie de starea de spirit a cercetătorului şi gândurilor sale.

Dacă o persoană trimite dragostea şi căldura unei plante, atunci strălucirea albastrie a frunzelor se intensifică. La trimiterea gândului  “te voi taia”, durerea şi frică se exprimă în culori roşii pe un fond albastru. La trimiterea gândului  “te voi taia”, pe fotografiile se vede reducerea tensiunii, apare o luminescenţă roşie sau o gaură energetică. Un gând negativ, şi energia ca un bumerang se va întoarce şi va provoacă un şoc energetic, care nu se simte la nivel fizic, dar este înregistrat de aparat. Numai restabilirea armoniei cu plantă duce la refacerea luminiscentei cercetătorului.

Elaborările existente în mod clar şi, fără îndoială demonstrează că interacţiunile noastre cu lumea exterioară, prin intermediul gândirii, duce la modificări în potenţialul energetic al omului. Prin urmare, gândul afectează spaţiul din jur, şi mai devreme sau mai târziu, revine la persoana care l-a generat, aducându-i energia negativă şi boli, sau energia eternă şi sănătate.

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

La o persoană sănătoasă — «coroana» luminiscentei este integră, strimere sunt ondulate, aproape de aceeaşi lungime, uniforme.

Luminescente neregulate, devieri în integritatea «coroanei», apariţia protuberanţelor în formă de sferă sau altă formă, mărirea concentrată a «coroanei» arată o deviere a structurii sau a funcţiei organelor şi sistemelor din organism.

Studiile au demonstrat că modificările patologice în celulă sunt precedate de o deviere a proceselor energetice în ea. Astfel, «portretul» energetic oferă posibilitatea de a determina nu numai starea actuală a energeticii totale a organismului şi de a diagnostica, dar şi pentru a identifica primele semne ale schimbărilor începute, cu mult timp înainte de manifestarea lor pe planul fizic. Prin urmare, este posibil de a găsi metoda necesară de vindecare sau de terapie înainte de manifestare a bolii.

Într-adevăr, în procesul de lucru s-a constatat că la alegerea tratamentamentului în baza stării energetice a organismului, efectul de la tratamentul efectuat are loc la un număr mai mare de pacienţi, într-un timp mai scurt şi este mai stabil.

Deci, în cazul alegerii corecte a plantelor la 74% din pacienţii deja în prima săptămână de tratament are loc îmbunătăţirea sănătăţii, restabilirea potenţialului de energie, dispariţia unor simptome patologice.

Rezultate similare au fost obţinute cu ajutorul aromoterapiei. În cazul în care selecţia uleiurilor esenţiale a fost adaptată la starea energetică a organismului, efectul terapiei a fost de 2-3 ori mai mare şi a avut loc mult mai rapid decât în cadrul grupului, în care selecţia uleiurilor esenţiale a fost efectuată doar în baza diagnosticului clinic.

Sarcina imediată a medicinii moderne este nu numai diagnosticarea precoce, alegerea terapiei individuale, şi controlul calităţii tratamentului, dar şi alegerea metodelor care au ca scop îmbunătăţirea sănătăţii omului şi prevenirea bolilor. Aceste sarcini pot fi realizate cu ajutorul metodei de vizualizare prin descărcare în gaze (GDV) prin intermediul aparatului «GDV- Camera».

Despre efectul curativ al rugăciunilor este scris mult în literatură şi astăzi ştiinţa stidiază acţiunea acestora. Potrivit unui centru de cercetare din Rusia «Mantra» în timpul rugăciunii în decurs de 2 minute are loc restaurarea, sau sporirea potenţialului energetic în următoarele zone: cap, gât, coloana vertebrală, intestinul gros, inima, circulaţia sângelui, limfei, hipofiză, sistemul nervos şi urinar; la 80% — în zona hipotalamuslui, sistemului endocrin, rinichi, la 70% — în zona ficatului  şi a sistemului bronsic, la 50% în zona splinei.

După pronunţarea mantrei la copii a avut loc restaurarea sau sporirea potenţialului energetic în zona capului; la 70% în zona vaselor inimii, la 60% în zona intestinului gros, la 30% în zona gâtului. Dar, au fost depistate şi micşorări ale potenţialului energetic la 80% din copii în următoarele zone: epifiză, hipofiză, hipotalamus; la 70% în zonele limfatice, ficat, rinichi; la 60% în zona circulaţiei sangvine; la 50% în zona inimii, la 40% în zona coloanei vertebrale; la 30% în zona gâtului.

La adulţi s-a constatat că în timpul rugăciunii, timp de 5 minute, a avut loc restaurarea sau sporirea potenţialului energetic în zona hipofizului la 90% din pacienţi; hipotalamusului — 85%; sistemului nervos şi a inimii — 75%; circulaţiei sanguine — 65%; limfei — 60%; coloanei vertebrale — 50%; sistemului urogenital — 40%, ficatului — 35%; rinichilor — 30%; intestinului gros şi splinei — 10%; sistemului endocrin — 5%.

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

La pronunţarea mantrelor în rândul adulţilor a avut loc restaurarea sau sporirea potenţialului energetic în zona sistemului nervos şi endocrin la 80% din pacienţi; zona coloanei vertebrale — 50%; inimii şi a vaselor — 45%; rinichilor — 30%; sistemului bronhopulmonar — 25%; intestinului gros — 15%. În acelaşi timp, s-a micşorat potenţialul energetic în zona sistemului urogenital – la 80%; hipofizei şi hipotalamusului — 75%; ficatului — 60%; limfei — 50%; inimii — 45%; coloanei vertebrale — 40%.

În această ordine de idei, se poate construi un model de viaţă al unui om, pentru a vedea unde sunt posibile probleme energetice (în acest caz ajută efectul Kirlian), precum şi modul în care pot fi influenţate aceste modificări în cadrul unui tratament, şi prevenirea bolilor în viitor.

De asemenea, una dintre cele mai importante avantaje ale metodei de GDV este oportunitatea de a evalua nu numai starea unui organ separat şi a întregului organism, dar de asemenea de a evalua starea psihoemoţională şi psihologică pentru a determina tipul de personalitate. De interes deosebit este posibilitatea de a studia compatibilitatea oamenilor, astfel, deschizând noi perspective de abordare a recrutării personalului, echipei de creaţie, familiei şi de formare a relaţiilor interpersonale armonioase. Este posibil de a alege îmbrăcămintea, bijuterii, produse alimentare, reşedinţa, care favorizează mărirea câmpului bioenergetic şi, în consecinţă, întăresc sănătatea.

Pentru prevenirea bolii, oamenii de multe ori apelează la sport. Se consideră că sportul ajută oamenii să devină mai puternici şi rezistenţi, îmbunătăţeşte sănătatea, măreşte tonul emoţional. Dar sportul este o forţare maximală posibilă, care nu numai că nu îmbunătăţeşte sănătatea, dar chiar şi vice-versa.

Analiza detaliată a modificărilor face posibil de a evalua adaptarea energetică a organismului la stres şi de a identifica cele mai vulnerabile organe şi sisteme.

 De asemenea, s-a constatat că recuperarea totală a stării energetice a organismului la 67% din persoane investigate a avut loc după 5-6 ore, iar la 5% din cei investigaţi — în cea de-a doua zi. Se ştie că redistribuirea pe termen lung a energiei în organism, apariţia zonelor cu energie inadecvată sau excesivă duce la încălcarea funcţionării normale a organelor şi sistemelor, ceea ce este cauza numeroaselor boli. În consecinţă, după efortul fizic este necesar de a elimina cât mai rapid dezechilibrul energetic şi de a restabili echilibrul energetic în organism, pentru a evita consecinţe nedorite.

Promiţătoare, în opinia noastră, sunt studiile în domeniul prognozei viitorului copiilor noştri. Reieşind din Legile Universului, fiecare copil vine pe Pământ cu un program de viaţă şi cu bagajul acumulat în trecut. Cum puteţi ajuta copilul dumneavoastră, pe baza de «cunoştinţe» din inima sa, să-şi găsescă drumul vieţii? S-a efectuat un experiment, un grup de copii şi-a imaginat profesia viitoare. La începutul experimentului a fost făcută o fotografie de control cu ajutorul aparatului «GDV- Camera», şi apoi repetată la fiecare 30 de secunde, atâta timp cât copilul îşi închipuia că este ocupat cu anumite activităţi. Analizând datele obţinute se poate spune cu certitudine că energetica copilului (în special inima) este foarte sensibilă la teste propuse, ceea ce face posibil de a selecta tipul şi natura activităţilor sale în viitor.

PENTRU PROGRAMARE LA GDV DIAGNOSTICARE, VA ROG, SA-MI TRIMITETI UN EMAIL: SVETA.LUNGU@YAHOO.COM SAU  TELEFONIC 0725873459!

Fără nici o îndoială, noi suntem în preajma unor schimbări semnificative în special în domeniul constiinţei noastre. În continuare se va desfăşura o activitate enormă în cadrul unor noi abordări ştiinţifice, cât în domeniul problemelor filozofice, atât şi în domeniul cercetării radiaţiei. Şi Etica de Viaţă oferă o oportunitate savanţilor de a îndrepta atenţia sa în direcţia evoluţiei corecte.

E. Semenihin
Academia Medicala de Dezvoltare Spirituală «AMDS»
Clinica privată de psihoterapie şi medicină orientală «Urusvati»
Ucraina

Share.

About Author

Leave A Reply

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.