Browsing: GDV Diagnostic

GDV Diagnostic in limba romana
0 Fotografierea luminiscentilor umane au un viitor mare…

Acoperind diverse domenii ale cunoaşterii, Învăţătura Etica de Viaţă permite o nouă abordare a omului şi înţelegerea misiunii sale, deschide oamenilor o lume subţire, secretele energiei şi ale Universului, apropie Umanitatea de Lumea Eternă.

Indiferent de faptul că din cele mai vechi timpuri medicina a abordat omul ca o fiinţă energetică, ştiinţa de astăzi cu greu combină aceste concepte, deşi, uneori, viaţa însăşi confirmă necesitatea de a se orienta spre abordări noi de înţelegere a lumii.